geselecteerde artikels

09.03.23

‘Ik had grijsgroene ogen’: Waarom is er zoveel hedendaagse kunst over de dood?

Vertaald door Nadia de Vries voor nY50 over de dood. In 2016 vroeg kunstcriticus en curator David Lillington zich af waarom de dood zo prominent is in de hedendaagse kunst. Met deze vraag in gedachten begon hij een analyse van de rol die de dood heeft gespeeld in de westerse kunst van de afgelopen drie decennia. Het resulterende artikel werd oorspronkelijk in het Engels gepubliceerd in Art Monthly (nummer 401, 2016). Nu presenteren we een Nederlandse vertaling ervan in nY. Het artikel van Lillington blijft actueel omdat de ontwikkelingen die hij aanwijst nog steeds relevant zijn voor de redenen waarom er, volgens hem, zoveel werk over de dood wordt gemaakt: de dreiging van oorlog, de klimaatcrisis en de heersende sociopo- litieke ongelijkheid. Uiteraard houdt de kunst van onze tijd zich ook nog steeds bezig met deze onderwerpen . Voor lezers in 2022 is de COVID-19 echter wel een grote afwezige in de tekst, zo geeft Lillington zelf toe. David Lillington
02.03.23

Bruges-la-Morte

Uit nY50 over de dood, waarin Sofie Verdoodt drie teksten bijdraagt uit haar nieuwe bundel Anker Kruis Hart (2023), waarin ze het mythologische naast het vleselijke, het kerkelijke naast het seculiere, legt en daarmee de veelvuldigheid van menselijke rouw wil onderzoeken. sofie verdoodt
27.02.23

Juridische grond

Uit nY50 over de dood. Kunsthistoricus en funerair specialist Babs Bakels neemt ons in haar bijdrage mee naar het archief van een archeologisch depot, waar de stoffelijk overschotten van bewoners van lang vervlogen tijden zichzelf in kunstvoorwerpen zien veranderen. Wanneer is een skelet een menselijk restant dat om eerbied vraagt, en wanneer wordt het archeologisch studiemateriaal? In haar speelse tekst zoeken de historische skeletten en schedels zelf naar het antwoord. Babs Bakels
19.02.23

Leven met de dood is een kunst

Introductietekst van nY50 over de dood Nadia de Vries
04.11.22

The Eclipse of the (Fe)Male Sun

Nour Helou en Afrang Nordlöf Malekian onderzoeken pre-moderne Perzische genderexpressie en de verduistering ervan via archiefbeeld en tekst. De vertaling van deze tekst door Ida Blom verscheen in nY49 Nour Helou, Afrang Nordlöf Malekian
27.10.22

Killed Darlings

Deze tekst verscheen in nY#49 over trans* Sven Van den Bossche
25.10.22

Trans*: introductie

Deze tekst introduceert het thema van nY49, trans*. Hans Demeyer, Dagmar Bosma
24.10.22

to be rewritten on banana leaves

De Nederlandse vertaling van deze tekst, door Edan Azulay, verschijnt in nY49 over trans* Ada M. Patterson
27.06.22

Verwaarloosde moeders

Kinderen baren en grootbrengen is een maatschappelijke bijdrage, stelt Anja Meulenbelt, en moet ook als zodanig worden erkend en beloond. Anja Meulenbelt
08.05.22

onze moeders

introductietekst van nY48 over onze moeders Lietje Bauwens, Persis Bekkering
26.04.22

Het voortschrijdend inzicht van een overleden moeder

Over moederschap en morbiditeit Laura Herman
07.04.22

A city floating outside of time

On the utopian moment in the music of Iannis Xenakis and Conlon Nancarrow Samuel Vriezen
16.03.22

Anti-Gentrification School

Een gesprek tussen de leden van de Anti-Gentrification School, gehouden na een bijzonder grote demonstratie in Rotterdam, de Woonopstand. Over solidariteit ondanks repressief politieoptreden.
03.03.22

de paradijsvogels

Tekst van Sophia Blyden uit het nummer over Study (#47). Sophia Blyden
23.02.22

Nagesprek bij de barbecue

Nagesprek bij het nummer over studY (nY#47). Dit nummer verzamelt theoretische reflecties en praktijken rond of over study, geïnspireerd op het werk van Fred Moten en Stefano Harney. We vatten dit op als een praktijk van samenkomen om na te denken over wat je samen wilt leren, zonder dat hier een duidelijk einddoel aan verbonden is, zonder dat je er individueel punten voor of andere voordelen voor behaalt - zonder een instrumentele logica, kortom. We koppelen studeren dan dus ook los van een academische context. We vragen ons af hoe we de studie altijd en overal aanwezig is, maar ook onzichtbaar is of tegengewerkt wordt, weer waarneembaar kunnen maken. redactie nY-print

KUNSTBIJDRAGES

Glossy, Jelena Vanoverbeek, 39, jun 2019