nY hecht groot belang aan de werking van tekst. Zo is nY er  zich bewust van dat tekst in een bredere context functioneert, dat deze op constructieve manier deel uitmaakt van de wereld en zelfs ingrijpt in die wereld. Hieruit blijkt dat nY meer wil zijn dan een tijdschrift dat zich opsluit in het literaire. nY rebelleert juist tegen de idee dat ‘het literaire’ een apart en afgesloten domein zou zijn dat geen impact kan hebben op de andere domeinen van de werkelijkheid. Daarom ziet nY het als een van zijn essentiële taken om als literair tijdschrift te rebelleren tegen de opsluiting van het literaire in een autonoom en daarmee machteloos gemaakt systeem.

nY attache une grande importance au fonctionnement du texte. Ainsi, nY est conscient que le texte opère dans un contexte plus large, qu’il fait partie du monde de manière constructive et qu’il y intervient même. Cela montre que nY veut être plus qu’une revue qui s’enferme dans le littéraire. nY se rebelle précisément contre l’idée que « le littéraire » serait un domaine à part et fermé, sans impact sur les autres domaines de la réalité. C’est pourquoi nY considère que l’une de ses tâches essentielles en tant que revue littéraire est de se rebeller contre le renfermement du littéraire dans un système autonome et de ce fait rendu impuissant.

nY attaches great importance to the functioning of text. nY is aware that text functions in a broader context, that it is constructively part of the world and even intervenes in it. This shows that nY wants to be more than a magazine that locks itself into the literary. nY rebels precisely against the idea that “the literary” would be a separate and closed domain that cannot have an impact on the other domains of reality. Therefore, nY sees it as one of its essential tasks as a literary journal to rebel against the confinement of the literary in an autonomous and thus rendered powerless system.

nY publiceert jaarlijks 3 nummers. 

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

Voor distributie werkt nY samen met Abonnementenland (tijdschrift) en EPO (boeken).

Opgave en vragen over abonnementen NL

Abonnementenland
Postbus 20 
1910 AA Uitgeest
Tel: + 31(0)251-25 79 24

Opgave en vragen over abonnementen BE

Abonnementenland 
Ambachtenlaan 21, Unit 2A
3001 Heverlee
Tel: + 32(0)28 08 55 23

Distributie nY books

EPO
Lange Pastoorstraat 25, 2600 Antwerpen
België

VERKOOPPUNTEN

België

Antwerpen: Dierckxsens-Avermaete (IMS), De Groene Waterman, IMS Stadsfeestzaal, Standaard • Brugge: De Brugse Boekhandel, De Reyghere • Brussel: Passa Porta, Wiels • Gent: Consouling Sounds, International Press Store, Limerick, Paard van Troje, Poëziecentrum, Walry • Harelbeke: d’onderkast • Hasselt: IMS • Kortrijk: Theoria • Leuven: Boekarest, Plato, IMS Fung • Lier: Voorkamer • Mechelen: Salvator, De Zondvloed • Oostende: New Corman • Overijse: Standaard • Roeselare: De Zondvloed • Schilde: ’t Klavervier • Tienen: Plato • Vilvoorde: Standaard

Nederland 

Amsterdam: Athenaeum, Perdu, Scheltema, Boekhandel Van Rossum • Breda: IMS • Den Bossch: Adriaan Heinen • Rijswijk (Den Haag): Houtschild • Rotterdam Bosch & De Jong • Groningen Blz. ’t Hartje  

CC (redactie nY-print)

Eddie Azulay
Lietje Bauwens
Persis Bekkering
Dagmar Bosma
Benjamin De Roover
Frank Keizer
Tessel Veneboer
Jeanne Verwee
Nadia de Vries

SECRETARIAAT

Lietje Bauwens
p/a Kris Latoir
Patijntjestraat 63
9000 Gent
België
info@ny-web.be

LETTERS

website vormgeving & ontwikkeling:
atelier Haegeman Temmerman

Vormgeving nY-print:
Oliver Ibsen

ADVIES

Inge Arteel – Dirk van Bastelaere – Joost Beerten – Solange de Boer – Sascha Bru – Geert Buelens – Bert Bultinck – Pieter De Buysser – Nico Carpentier – Rokus Hofstede – Dirk Van Hulle – Lucas Hüsgen – Erwin Jans – Piet Joostens – Kris Latoir – Bart Meuleman – Jan H. Mysjkin – Maarten De Pourcq – Marc Reugebrink – Daniël Rovers – Johan Sonnenschein – Erik Spinoy – Sandrine Verstraete – Bruno De Wachter

nY is een uitgave van vzw Yang en komt tot stand met de steun van het Vlaams Fonds voor de Letteren en de Provincie Oost-Vlaanderen.

nY is lid van Folio en WE MEDIA.

VerantwoordelijKe uitgever:

vzw Yang
Patijntjestraat 63
9000 Gent

Personen die niet bereikt konden worden in verband met het copyright wordt verzocht contact op te nemen met het secretariaat.