Привидности

Bulgarian translation by Krassimir Kavaldjiev of two poems by Jan H. Mysjkin, first published in Dutch in nY #6. Original titles: ‘Voorkomens’ (Appearances) and ‘Eigen belangen’ (Own interests).

 

Привидности

Хванах един бърз влак, почти като
влака Букурещ-Белград, но
още по-бавен.

Като не знаем под каква форма да представим дадено място,
го изобразяваме като празно пространство.

От огромен бенгалски фикус се разхвърчават ята

крякащи папагали и папагалки,
врякащи папуняци и сойки,
гукащи гургулици,
грачещи златни птици,
врани фазани и сладкопойни славеи

рязпиляват се в слънцето
като взривена дъга.

 

Лични интереси

Да съхраниш от предците си, великите монголи завоеватели
и номади, нуждата от суверенно, чувствено пространство, което
да се простира върху огромна, изискано-варварска равнина,
обградена от обширни, алчни ливади.

Да не ти трябва да работиш или да правиш покупки.

Да предаваш от поколение на поколение наследството и семейния
дом, да се храниш добре, да се обзавеждаш добре, да се обличаш
топло и да строиш здраво.

Да не ти трябват платове или скъпоценности.

Да построиш свой Версай от корава земя и мазилка, която позеленява
и започва да се рони още във втория сезон от историята.

Да не ти трябват миски или млади джентълмени.

Да живееш с илюзията за харчовете на цяла кохорта кралици със
скучен следобеден сън, с къса лула в устата, с шибалки под мишница,
отлети чак до дупето в поетическо униние.

Да не ти трябват увъртания или гербова хартия.

 

Dutch original poems © 2010 by Jan H. Mysjkin
Bulgarian translations © 2010 by Krassimir Kavaldjiev