Sunt şi lucruri bune

Romanian translation by Constantin Abăluţă of a poem by Jan H. Mysjkin, first published in Dutch in nY #6 (2010). Original title: ‘Het zit goed’.

Sunt şi lucruri bune

Zori răcoroşi de-un auriu pal. O trâmbă
de praf şi aburi fac nesigure
depărtările. Nici urcuş,
nici coborâş – câmpie cât vezi cu ochii, pământul
la capăt de lume. Culturi
şi localnici
s-au volatilizat într-un soi de privelişte
rând pe rând pampă, savană, mărăcinişuri, deşert sau un râu
cu vad aproape secat printre bancuri de nisip.
Ochiul nostru de bătrâni navigatori
pe Nilul Alb
găseşte pe dată că acest peisaj are ceva crocodilesc.

Eşuate la capătul unei lungi dune în formă de peninsulă un neam de ţestoase mari cât nişte cufere,
    neclintite grămezi scânteietoare somnolează cu nasul cârmit către râu.
Dinspre râu se simt asigurate.
O urmăresc pe una dintre ele, întrutotul asemănătoare celei din monologul copilăriei mele : „Un crocodil
    lung cât Calea Victoriei, pe puţin cinci metri de la cap la coadă.”
Îi întrevăd profilul ca dinţii de fierăstrău şi interminabilul bot cârn cu un enorm neg negru.
Are cel puţin cincisprezece picioare.

Acum la înapoiere în maşinile noastre
ce seamănă cu maşinile vânzătorilor
de covrigi şi îngheţată
la sărbătorile de mahala depăşim
cămile colbuite puchinoase care au prea multe smocuri de păr prin unele locuri
şi prea puţine într-altele. Ţintim cu pistoale
cu capse gâşte sălbatice
şi becaţe. Nu ne întoarcem niciodată mofluzi.

 

Dutch original poem © 2010 by Jan H. Mysjkin
Romanian translation © 2010 by Constantin Abăluţă