Archives

21.01.21

Olúfẹ́mi O. Táíwò: Het privilege van het zitten in zalen – elitekaping en epistemische voorkomendheid

Voorpublicatie van nY#44 over vrede. Samuel Vriezen, Olúfẹ́mi O. Táíwò