Archives

06.06.23

Dewi de Nijs Bik – HANDLEIDING VOOR HET VERBEELDEN VAN EEN ACTIVERENDE POËZIE

Deze tekst verscheen in nY51, waarin auteurs op archiefteksten uit Yang en nY reageren. Jeroen Mettes (1978-2006) was in zijn laatste levensjaar redacteur van yang, waarvoor hij twee seminale essays schreef: een over ritme en, postuum verschenen, een diepgravende en kritische bespreking van de bundel De voorbode van iets groots van Dirk van Bastelaere, wiens discours aan de basis stond van het vernieuwde yang van de jaren negentig. Het werk van Mettes blijft zijn energie en durf uitstralen en in de ruim vijftien jaren na zijn ontijdige dood is zijn werk steeds weer hernomen, ook in nY. Samuel Vriezen en Daniël Rovers correspondeerden over zijn werk, en Çağlar Köseoğlu, Nguyên Nam Chi en Obe Alkema leverden er nieuwe interpretaties van, waarin ze de mogelijkheden en grenzen van zijn meerstemmige werk aftastten. Dewi de Nijs Bik zet die mogelijkheden andermaal verder, door een ‘Handleiding voor het verbeelden van een activerende poëzie’ te schrijven. Dewi de Nijs Bik