No Fusion No Kiss: ‘Powerplay’ (1)

In nY #2 publiceerde onze adviseur Dirk van Bastelaere een kritische bijdrage over het Vlaamse letterenbeleid, naar aanleiding van de fusie van de tijdschriften yang en freespace Nieuwzuid.
De volledige bijdrage No Fusion No Kiss: ‘Powerplay! van Dirk van Bastelaere kunt u als pdf downloaden. Met deze tekst als uitgangspunt wil de redactie van nY een breder debat over het literaire middenveld lanceren.