VOORAF

Lucas Hüsgen
Uit Plooierijen van geschik

Paul Bogaert
Toestand

Peter van Lier
Prozaïsch

*

Sierksma
Reservaat

Th. W. Adorno
Over haast en tempo

Willem Brakman
De macht van het nee zeggen

*

Louis Aragon
Over blondheid (vert. Rokus Hofstede)

Geoffrey Hill
Het Pinksterkasteel (inl. en vert. Herman Servotte)

Marian Pankowski
De lift (vert. Paul Beers)

Arno Schmidt
Drie verhalen uit de Eilandstraat (vert. Jan H. Mysjkin)

ESSAYS

Everlyn Nicodemus
Bourdieu buiten Europa (vert. Lut Missinne)

Anneleen Masschelein
De sleutel in het slot van Paul Austers Locked Room

Erik Spinoy
Het is nooit goed
Marginalia bij De pasvorm van de goede smaak van Marc Reynebeau

BOEKEN

Harold Polis
Een rits op de roetsjbaan
Over Het slinkende papier, verhalen van Peter Schmink

Peter Venmans
Over Franco’s biografen (Paul Preston, Manuel Vázquez Montalbán, Ricardo de la Cierva)

Geert Buelens
Trouw aan een onzekere helderheid
Over Zbigniew Herbert: Rapport uit een belegerde stad, Barbaar in de tuin

Anne Marie Musschoot
Vlaamse literaire tijdschriften tijdens het interbellum

Christelle Méplon
De vlag op het altaar
Colm Tóibín over religie en nationalisme in Europa