Erik Spinoy
Het zoekgeraakte bijproduct. Over literaire prijzen

Kevin Absillis
De functie van (mis)prijzen. Waarom literaire bekroningen ongerijmd zijn

Marc Reugebrink
Het geluk van de prijs

Bjorn-Olav Dozo en Michel Lacroix
Dineren onder vrienden (en rivalen). Literaire prijzen, netwerken en consecratiestrategieen

Erwin Jans
Het misbaar van de criticus

Kris Steyaert
De voorzichtige herrijzenis van een Tachtiger. Bij de briefwisseling Willem Kloos-Albert Verwey

August Hans den Boef
Behouden huizen

Liesbeth Vantorre
Een slag van de hamer. Ontwrichtende formele experimenten bij Sergei Eisenstein en Louis Paul Boon