Jan Baetens
Huidkleur
Enkele notities vanuit het perspectief van de Culturele Studies

Sabrina Sereni
‘We verwringen woorden om het nauwelijks definieerbare te definiëren’
Postmoderne kenmerken in Hafid Bouazza’s Momo 

Dirk de Schutter
De maat van een schaduw
Over Allerzielen van Cees Nooteboom

Hans Theys
Als voetsporen van huppelende reuzen
Enkele woorden over het werk van Bernd Lohaus

Hans Theys
In den beginne was het mes
Een gesprek met Bernd Lohaus

DEN BOEF van August Hans Den Boef
Teapot, Telepod, no podcast en ontlezing

OVERDRESSED van Dirk Lauwaert
Windowdressing