Nieuwe reeks: Genres in Quarantaine

Op zoek naar mogelijke genres van de huidige crisis en nodigt nY in de nieuwe websitereeks GENRES IN QUARANTAINE auteurs, denkers en kunstenaars uit om een inkijkje te geven in hun leven en werk in progress. Op welke manieren verhouden zij zich tot ons uitgerekte, historische heden, en hoe verkennen zij het in begrip en gevoel? Welke vorm heeft hun leven en schrijven gekregen, of juist verloren, gedurende de afgelopen weken?

In navolging van de Amerikaanse denker Lauren Berlant begrijpen we genre als ‘an aesthetic structure of affective expectation’, wat geldt voor zowel esthetische praktijken of producten als voor het dagelijkse leven. Genres verschaffen ‘an affective expectation of the experience of watching something unfold, whether that thing is in life or in art.’ Ze reiken de middelen aan waarmee mensen hun eigen ervaringen kunnen interpreteren en ze in een zinvol scenario plaatsen dat de verwachting schept dat hun belevenissen zullen leiden tot een succesvol of beter vervolg. In tijden van crisis raken deze genres verstoord: belevingen en belevenissen kunnen niet langer volgens bekende scripts en verwachtingspatronen begrepen en gevoeld worden. Naast een verlammend gevoel van impasse kan een dergelijke crisis ook improvisaties genereren tot andere genres: andere invullingen van het bestaan en andere affectieve verwachtingen.

De huidige coronacrisis vormt een dergelijke crisis die bekende genres doorbreekt maar door de quarantainemaatregelen tevens onze middelen tot improvisatie fel lijkt te verminderen. nY wil een archief maken waarin we (het denken over) genres delen en improvisaties laten circuleren om zowel kritische reflectie als herstellende steun mogelijk te maken voor een huidige en komende tijd die alle systematische fouten van ons tijdperk onthult, angst en spanning genereert en doet nadenken over wat anders moet willen we onze planeet niet geheel verloren zien gaan.

Auteurs worden uitgenodigd om hun nieuwe werk te denken in verhouding tot dit concept, niet als een mal maar als een probleem waartoe het zich zou kunnen verhouden.

Voor meer info over genres, zie onze inleiding tot nY#28, over het werk van Lauren Berlant.