Weldra: nY #7

Eind deze maand verschijnt nY #7.

nY #7 staat grotendeels in het teken van het ‘Onderschrift’, oftewel de tekst in dienst van het plaatje. De kern van dit nummer vormt literatuur waarin beeld (of de afwezigheid ervan) een cruciale rol speelt: gedichten van de Duits-Joodse dichteres Gertrud Kolmar, fragmenten uit de beeldroman The Home Palace (1948) van de Amerikaanse fotograaf/auteur Wright Morris, een lang fragment uit het geïllustreerde relaas van de Amerikaanse schrijfster Carole Maso over de aftakeling van haar door aids getroffen vriend in The Art Lover (1990), een capricieuze beeldbeschouwing van Denis Roche, twee columns van de Duitse cultschrijver Max Goldt en het debuut van fotografe Roos van Mierlo.

In het essayistisch gedeelte van ‘Onderschrift’ tekenden naast samensteller Daniël Rovers zeven essayisten voor samen acht captions bij evenveel fotogenieke denkers over fotografie: Paul Valéry, Walter Benjamin, Roland Barthes, Vilém Flusser, Rudy Kousbroek, Andrei Tarkovski en de website awkwardfamilyphotos.com. Een wat langere bijdrage gaat op zoek naar de juiste woorden bij een confronterende foto van het door Nederlandse soldaten uitgemoorde dorp Koetö Réh op Sumatra. Kunstenaar Rob Johannesma voorziet #7 van (nog meer) beelden, waarin ook hij het thema ‘Onderschrift’ oppikt.

Verder schetst Michel Vuijlsteke een korte geschiedenis van de interactive fiction en bespreekt Samuel Vriezen een verzameling geschriften van componist Robert Ashley. In ‘De omzet’ becommentarieert vertaler Harrie Lemmens werk van de Portugese auteur António Lobo Antunes. Ter afsluiting wijst Pieter De Buysser, de huidige writer in residence van nY, met ruwe geestdrift op de noodzaak om opnieuw te beginnen. 

**
nY stelt dit nummer tijdens nY Bain (3 november, Gent). Lees ook de concepttekst bij ‘Onderschrift’.