Happy Publiek Domein 2014!

Elk jaar op 1 januari belanden duizenden oeuvres in het publieke domein, 70 jaar na de dood van hun auteurs. De bescherming die het auteursrecht biedt, vervalt immers na 70 jaar, en dus worden deze oeuvres een openbare schat die iedereen vrij gebruiken kan. nY, Constant, de Koninklijke Bibliotheek van België, het CRIDS en Cinema Nova nodigen u graag uit op opnieuw een ‘Dag van het Publiek Domein’ te Brussel. In het rijkgeschakeerde en gratis programma komen we terug op het Vogelvrij-bijdragen in #15 en #19

In 2012 vroeg nY tien auteurs om zich uit te leven op het werk van schrijvers die recent het publieke domein hadden betreden. Deze vraag leverde een nY-traditie op, waaraan ondermeer auteur en filosofe Hélène Gelèns deelnam. Ze presenteert haar ‘zesspraak’ tussen de dichteres Marina Tsvetajeva, de anarchiste Emma Goldman, Virginia Woolfs personage ‘Jinny’, de filosoof Henri Bergson, de cultuurcriticus Menno ter Braak en Joseph Roths personage ‘Andreas Pum’. Zes stemmen die elkaar bij leven niet noodzakelijk hebben gesproken, maar hier een levendige discussie voeren, waaruit en passant een onthullend beeld van de eerste helft van de twintigste eeuw naar voren komt. Hélène Gelèns en Matthijs de Ridder dragen voor. 

Daarnaast wordt Sébastien Conards fotostrip ‘Souvenirs d’échecs’ op groot formaat getoond. Aan de hand van verzamelde foto’s bouwt Conard zijn herinnering aan Stefan Zweigs Schachnovelle opnieuw op. De manipulatie en ordening van de foto’s vormen zowel een autonoom verhaal als een intertekstueel spel. Dat zorgt ervoor dat de betekenis van de fotostrip verandert naarmate je dieper in de novelle duikt.

Meer info en het volledige programma vind je op de website van Constant.

Naar aanleiding van deze dag zijn tot eind januari 2014 de nummers #15 en #19 samen te koop voor 10 euro + verzendkosten (i.pv. 16 euro). Mailtje naar: info@ny-web.be.

nY 15nY 15