Call for projects nY-web

[English below]

Voor de nieuwe ‘Workshop’-zone van nY-web zoekt de redactie beeldend kunstenaars en auteurs die alleen of in duo’s een online project ontwikkelen dat de artistieke en literaire mogelijkheden van het internet verkent.

Hierbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan het ‘oneigenlijke gebruik’ van sociale media, chat bots, hypermedia en virtual hacking, maar ook aan het visueel, auditief of tekstueel becommentariëren of annoteren van webpagina’s. Belangstelling voor literaire praktijken is een vereiste.

Projectvoorstellen zijn tot 10 september welkom en zullen worden beoordeeld door de tekst- en beeldredactie van nY. De geselecteerde kunstenaars ontvangen een honorarium en een werkbudget in functie van de tijdsduur en de technische noden van hun project. De eerste resultaten worden vóór 24 december 2011 gepubliceerd op nY-web.be.

Voor meer informatie en projectvoorstellen, mail naar info@ny-web.be.

/

nY is a Belgian journal and website for contemporary literature and cultural criticism, born out of the merger of Yang and freespace Nieuwzuid in 2009. nY publishes contemporary poetry, prose and essays, both from Dutch-language writers and in translation. Just like its predecessors, nY also works with visual artists who wish to explore the medium of the journal in the process of creating and presenting their work.

The editors of nY-web are now looking for visual artists and authors who want to develop an online project exploring the artistic and literary possibilities of the Internet. Artists and authors may work together, but solo projects are possible as well. Projects can involve (but are by no means limited to) ‘improper’ use, abuse and subversion of social media, chat bots, hypermedia and virtual hacking, as well as visual, auditory and textual commenting and annotating of web pages. Applicants must show an interest in literary practices. Basic knowledge of the Dutch language is a plus.

Proposals are due by 10 September 2011 and will be evaluated by the board of nY, which consists of both text and artwork editors. Selected artists will receive a fee, along with a budget according to the time and technical needs of the proposal. The first results will be published in the new ‘Workshop’ zone of this website before 24 December 2011.

Mail to info@ny-web.be for more information and proposals.