Drie keer per jaar brengt nY een nummer uit met een afgebakend thema. Het afgelopen jaar maakten we nummers over kunst en de dood, over het literaire archief en over seksnegativiteit. Allemaal nummers met een theoretische grondslag en een gerichte onderzoeksvraag. Eens in de zoveel jaar maken we ook een nummer zónder thema, om bij auteurs wier werk we interessant vinden aan te kloppen en te vragen waar zij op dit moment mee bezig zijn. Nummer #54, valt in die laatste categorie: een nummer waarin oude en nieuwe vrienden van nY hun werk in uitvoering delen. Omdat we de auteurs van dit nummer overvielen met de vraag waar zij zich nu weer in hebben vastgebeten, werden we verwelkomd in verschillende fasen van het werkproces. Dit nummer is dus een combinatie van voorproefjes, eerste versies en finale producten. We ontvingen uiteenlopende teksten, van de eerste opzet voor een roman tot een residentieopdracht, en van gedichten voor een debuutbundel tot een vertaling van een performancetekst. Zonder dat we een bepaald onderwerp vooropstelden, werden zo rode draden van thema’s zichtbaar. nY#54 is in die zin boven alles een momentopname van het heden van onze literaire kameraden.