yang, tijdschrift voor literatuur en kommunikatie veranderde in de jaren ‘90 van titel. Waar eerst kommunikatie en later communicatie stond, voegden zich kritiek en later ook amusement. Wat was er gebeurd? Werd het nieuwe realisme vervangen door postmoderne cultuurkritiek? Moest er niet meer gecommuniceerd?

Het fusietijdschrift nY erfde in 2009 de oude drieslag van yang, maar kunnen we ook teruggrijpen op dat andere erfdeel, in 1969 door Gaus geformuleerd? 

Die vraag staat centraal in nY#51. We vroegen een zevental schrijvers uit Vlaanderen en Nederland om te reageren op de door de redactie geselecteerde teksten uit het archief, verspreid over een zevental decennia. Hoe zien zij, anno 2023, de relatie tussen lezer en werkgroep, tijdschrift en wereld, publiek en schrijver?

nY51 bevat bijdragen van Astrid Haerens, Lisa Vancauwenberghe, Fiep van Bodegom, Mathieu Charles, Hannah van Binsbergen, Jack Segbars en Dewi de Nijs Bik. Buiten het dossier zijn er bijdragen van Kathrin Röggla, Veva Leye, Maarten van der Graaff en Mathijs Tratsaert.