Het Latijnse prefix ‘trans’ duidt niet alleen een beweging ‘naar’ of ‘voorbij’ aan, maar ook een beweging ‘door’. Trans*en, of de verlangende beweging om anderszins te zijn, heeft vaak maar weinig van doen met voltooiing. Een transformatie is vol van zichzelf, en hoeft niet op een eindbestemming tot stilstand te komen. Het is daarom dat we in nY49 trans* esthetiek en trans*ende bewegingen in kaart willen brengen die verschil- len van de standaard trans*-mémoire, waarin transitie voorgesteld wordt als een lineair en afgesloten verhaal. We stelden trans*gender- en hiermee geëngageerde schrijvers, makers en denkers de vraag welke vormen trans* esthetiek in de taal en de kunst zou kunnen aannemen en wat het transformatieve potentieel hiervan kan zijn: utopisch, maar ook opstandig, tegendraads, weigerend, grillig, twijfelmoedig.


In dit nummer:

24.10.22
to be rewritten on banana leaves