Poetica Ursului

Romanian translation by Constantin Abăluţă of a poem by Jan H. Mysjkin,
first published in Dutch in nY #9 (2011). Original title: ‘Urs Poetica’.

 

      PIELEA

Pielea de urs are doi metri şi zece de la cap la coadă. Cei ce l-au doborît l-au ciuruit cu lovituri de
suliţă şi de cuţit. Cu cuţitoaia l-au jupuit de piele. Tăieturile au fost cu grijă cusute de cojocar.

     GRĂSIMEA

Grăsimea de urs are efect sigur în toate vătămările trupului.

     TESTICOLELE

Testicolele de urs sunt folosite ca stimulant de către soţii care se-ndoiesc de propria lor energie.

     FIEREA

In anotimpul alb e de-ajuns să guşti un pic din fierea ursului ca să te vindeci numaidecît de bronşită.

     SPATELE

Dacă îţi pui sandaua dreaptă pe spatele unui urs, asta-ţi aduce noroc.

     GHIARA

În decursul lungii sale hibernări, în timp ce posteşte, ursul, ca să nu moară de foame, îşi linge, linge, linge
laba pînă cînd suge toată grăsimea în care-i învelit şi din care, astfel, se hrăneşte.

     SÎNGELE

Atunci cînd un urs a fost rănit şi nu se ştie dacă urmele de sînge descoperite sunt recente ori mai vechi,
trebuie să-ţi înmoi batista în ele. Dacă batista e ca înmuiată în apă, sîngele e vechi ; dacă batista se
înroşeşte, sîngele e proaspăt.

     GUSTUL

Tigrul e tare şi miroase puternic ; şacalul e greţos ; elefantul nu face nici un ban. Cît despre urs, îl mănînci
cu plăcere. Pantera are acelaşi gust cu tigrul, dar nu-i departe nici de urs.

     POVESTEA VÎNĂTORULUI

Într-o zi, stînd la pîndă, iată ce-am văzut. Găsind un cadavru de capră, un urs l-a acoperit cu crăci, aranjate
într-un desen misterios ; o panteră sosi şi vru să se-nfigă în capră ; atunci ursul rupse cîteva crăci enorme şi
înaintă spre panteră învîrtindu-le cu iuţeală ; dar pantera, fără să se sperie cîtuşi de puţin, făcu : “Rrrrh !” şi
ursul o luă la fugă ca un om.

      HOITUL

Luna plină iluminează hoitul ursului şi-mbulzeala de corbi care-şi iau zborul atunci cînd mă apropii ; şacalii,
mai fricoşi, micuţe umbre roşcovane, o şterg pe tăcute.

Copyright Dutch original poem © 2011 by Jan H. Mysjkin
Copyright translation © 2011 by Constantin Abăluţă