Piešiu tą vaizdą, kad jį įsiminčiau

Lithuanian translation by Violeta Tauragiene of a poem by Jan H. Mysjkin, first published in Dutch in nY #9 (2011).
Original title: ‘Ik vermeld ter nadere informatie het tafereel’.

Šioje šalyje, kur pyška šautuvai ir kur paradiniai pabūklai nėra iššovę nė vienos kulkos,
nuo tų laikų, kai buvo suvartota senų gerų laikų liejyklų pagaminta amunicija, visi nepavojingi
įpročiai tvirtai įsigalėję. Varovų talento esmė – staugti iš tolo taip, kad pavojingas žvėris įsibau-
gintų kur kas labiau negu jie patys.

Staiga iš džiunnnnglių išnyra juoda masė, ji lekia galvotrūkčiais už poros šimtų žingsnių atsivėrusiu
skynimu. Visi šaudo nė nesitaikydami, kiekvienam rūpi iššaut pirmam, turėt garbės užmušti didelį
žvėrį. Aš rizikuoju nepatirti tos garbės, nusitaikau ramiai ir šaunu žvėriui jau beišnykstant. Jis virsta
kūliais, nugarma į brūzgėtą daubą.

o tai reiškia: „Pavyko!”. Plačiapėdis sužeistas mirtinai, bet nusišalino tolyn išleisti paskutinį kvapą.
Nuėjom apžiūrėti to žvėries. Jo kūne – trys žaizdos.

Copyright Dutch original poem 2011 – Jan H. Mysjkin
Copyright translation 2011 – Violeta Tauragiene