nY #5 is verschenen

nY zet zijn tweede jaargang in met een stevige Kwestie waarin radicale poëtica’s onder de loep worden genomen – niet iedereen stelt zich immers tevreden met het breien van haiku’s over god weet wat. Jazz wordt een politiek wapen, gangsta rap beïnvloedt moslimterroristen, anonieme anarchisten verklaren de oorlog aan de Staat en de romans van Dave Eggers lijken almaar echter te worden. Met bijdragen van Geert Buelens, Joost de Bloois, Matthijs de Ridder en Jeroen van Rooij, en met daarnaast een vertaling van het poëtisch-subversieve manifest ‘Hoe te doen?’ uit Tiqqun.

uit Tiqqun #2

De omzet  – onze vaste rubriek voor het literair vertalen als creatieve daad – presenteert in première een fragment uit La cognizione del dolore. Deze roman van Carlo Emilio Gadda, haast een halve eeuw oud, wordt nu opnieuw vertaald door maestro Frans Denissen. En dankzij Iannis Goerlandt kunnen we lezen hoe het enfant terrible Arno Schmidt zijn krijgsgevangenschap in Vilvoorde tot een ‘Anti-Goethe’-pamflet wilde stileren.

Carlo Emilio Gadda in 1921

Ook in Untagged hebben we in deze editie een speciale gast: Wolfram Lotz. Vanwege een uitwisseling met het Duitse magazine EDIT – zij vertaalden eerder al werk van C.C. Krijgelmans uit nY #2 – publiceren we Lotz’ proza-essay over de paradoxale kant van kanker: tumorcellen hebben het eeuwige leven, en toch brengen zij de dood. De vertaling is van Erik de Smedt.

Voor De zift bezocht Pieter T’Jonck A Game of You, het nieuwste stuk van het Gentse theatercollectief Ontroerend Goed, waarin de avatar uit de virtuele wereld van de game gehaald en tot leven gewekt wordt. Erwin Jans maakt naar aanleiding van Peter Verhelsts toneelstuk Julius Caesar duidelijk hoe de retoriek van heersers niet zelden gepaard gaat met de dierlijke drang tot verslinden. Hans Groenewegen ten slotte exploreert de leemtes in het oeuvre van dichteres Kreek Daey Ouwens.

De beelden in nY #5 zijn van Toni van Tiel. En tussen de bedrijven door: poëzie! Na drie ‘Afdwalingen, vermengingen, motetten’ van Xavier Roelens hekelt Jan-Willem Anker de kontlikkende Claudianus.

Zie ook de inhoudsopgave en De intro.


uit Tiqqun #2

verkooppunten zie www.detijdschriften.be 
nY bestellen – mail info@ny-web.be 
los nummer: 7 euro 
abonnement 4 nummers: België 20 euro, buitenland 25 euro
abonnement voor instellingen: België 36 euro, buitenland 41 euro

Bij een abonnement zijn de verzendingskosten inbegrepen.

Overschrijving t.a.v. yang vzw, postbus 245, 9000 Gent
o.v.v. naam, adres en e-mailadres 
naar Postrekening 000-1702138-79 (België)
of IBAN BE58000170213879 – BIC BPOTBEB1 (buitenland)