De Reactor is online

De nucleaire uitstap is met opnieuw een tiental jaar verlaat. Maar dat heeft alvast één voordeel: gisteren werd het online platform voor literaire kritiek De Reactor gelanceerd.

Het project is ontstaan op initiatief van redacteuren van de literaire tijdschriften nY (voorheen yang en freespace Nieuwzuid, collega’s van DW B, Parmentier en medewerkers van het ter ziele gegane Raster, maar is een autonoom platform.

De Reactor geeft het woord aan Vlaamse en Nederlandse critici van verschillende generaties, met verschillende expertises en met verschillende opvattingen over literatuur en kritiek. De discussie over de vooronderstellingen en de praktijk van de kritiek krijgt eveneens een forum. Lezers en collega-critici kunnen reageren op recensies en op de maandelijkse bijdragen over kritiek in De laatste stelling. nY-adviseur Bert Bultinck leverde met ‘Fortune cookies voor de literaire kritiek’ een eerste discussietekst voor deze rubriek.

De Reactor kreeg een startsubsidie van de Nederlandse Taalunie en wordt gesteund door het Vlaams Fonds voor de Letteren, het Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds, en Stichting Lira.