Jeroen Mettes / Presentatie N30+ en Weerstandsbeleid

Op 21 september 2006 plaatste Jeroen Mettes (1978) een lege post op zijn blog Poëzienotities; diezelfde dag maakte hij een eind aan zijn leven. Hij liet een indrukwekkend en vernieuwend oeuvre na, dat op 7 juni 2011 om 17:15 wordt gepresenteerd in de HEMA van zijn thuisstad Den Haag, Grote Marktstraat 57. Zijn nagelaten werk wordt bij uitgeverij Wereldbibliotheek in twee banden uitgegeven: N30+ en Weerstandsbeleid.

In 2005 startte dichter en literatuurwetenschapper Jeroen Mettes zijn blog, waarop hij ‘Het dichtersalfabet’ introduceerde: hij besprak in alfabetische volgorde de Nederlandstalige dichtbundels die beschikbaar waren op de poëzieplanken van boekhandel Verwijs in Den Haag. Hij ging te werk volgens een vast patroon; met zijn nieuwste aanschaf begaf hij zich naar de HEMA om de hoek, alwaar hij in het restaurant met een Cola light de betreffende bundel doornam en van aantekeningen voorzag. Thuis schreef hij zijn bespreking die hij dezelfde dag op internet plaatste. Zijn blog werd al snel hét referentiepunt voor poëzielezers en –critici. Hij schreef scherpe en erudiete kritieken, en streed tegen de taal die overheerst: die van de gelikte woordvoerders, het eindeloze gebabbel, de verzwegen ideologie. Tijdens zijn laatste levensjaar was Jeroen Mettes redacteur van het tijdschrift Yang (voorloper van nY) en medewerker bij Parmentier.

Naast zijn kritische essays heeft hij het grote prozagedicht N30 en verspreide poëzie nagelaten. N30, waaraan hij zeven jaar in stilte werkte, is een van die zeldzame literaire teksten waarmee een genre wordt uitgevonden. Postuum verschenen hieruit reeds bijzondere fragmenten in Yang, Parmentier en De Witte Raaf. Met deze uitgave kan de integrale tekst eindelijk tot zijn volle recht komen.

Jeroen Mettes’ nagelaten werk is bezorgd door Piet Joostens, Frans-Willem Korsten en Daniël Rovers.

 
Programma voor 7 juni in Den Haag

Welkomstwoord door uitgever Koen van Gulik (Wereldbibliotheek).

Korte inleiding door Geert Buelens (Vlaams dichter en hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit Utrecht), die ook het nawoord verzorgde in Weerstandsbeleid.

Inleiding op het oeuvre door dichter en virtuele vriend Samuel Vriezen.

De dichters Jan Baeke en Tsead Bruinja gaan ‘in gesprek’ met Jeroen Mettes; ze herlezen Jeroens kritiek op hun werk, geven daar op hun beurt commentaar op en lezen een gedicht voor, dat een antwoord zou kunnen zijn op de kritiek.

Hiphopper Manu reageert op zijn geheel eigen wijze op N30 van Jeroen Mettes en doet dat voor deze gelegenheid akoestisch.

Wij verheugen ons op uw aanwezigheid.
Wilt u vóór 3 juni laten weten of u erbij kunt zijn?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Juliëtte Eichholtz, +31 (0)20 638 1899 of j.eichholtz@wereldbibliotheek.nl.