Coreferentie 3

Voor de Coreferenties op het weblog van Marc Kregting leverde nY-webredacteur Piet Joostens een bijdrage over tijdschriften, geld, digitalisering en ‘democratische literatuur’.

“Misschien is het geen slecht idee om op deze plaats in te gaan op het interview dat Tom Van Imschoot onlangs voor Rekto:Verso had met Jos Geysels, de pasbenoemde bestuursvoorzitter van het Vlaams Fonds voor de Letteren. Het artikel lokte nog geen noemenswaardige reacties uit van de literaire tijdschriften in Vlaanderen, wat nogal merkwaardig is: Geysels stelde hier met name wat hen betreft een voor hem dringende zaak aan de orde. ‘Wat is de toekomst van de literaire tijdschriften?’ is nota bene een van de drie prioritaire vragen waarop hij nog tegen het einde van dit jaar een antwoord wil…”
> Lees meer op De honingpot, het weblog van schrijver Marc Kregting


De leeszaal van de universiteitsbibliotheek te Ljubljana.
Foto P. Joostens, 2008