VOORAF

Gianni Riotta
Pirandello in Bonn
Vert. Bart Van den Bossche

Shauqi Abi Shaqra
Gedichten
Inleiding en vert. uit het Engels: Dirk van Bastelaere

Adonis
Over de ‘moeilijkheid’ van het gedicht
Inleiding en vert.: Erwin Jans

Jean Tortel
Herinnering uit Oerartoe
Inleiding en vert.: Jan H. Mysjkin

Literatuur en politiek I
Dossier Edward Said

Jürgen Pieters
Inleiding

Edward Said
De wereld, de tekst en de criticus
Vert. Luud Dorresteyn

Imre Salusinsky in gesprek met Edward Said
De seculiere kritriek van Edward Said
Vert. Dirk van Bastelaere en Nancy De Vylder

Jürgen Pieters
Will the twain ever meet?
Over Culture and Imperialism

*

Anoniem (vert. Christine D’haen)
Plusieurs ditz de la maniere d’aucunes femmes
Menig vers over veler vrouwen manieren

Hans Dekkers
Chloor voor de ziel

Michel Leclerc
De Oorsprong der Soorten

David Markson
Wittgenstein’s Mistress
Vert. Jaap van der Bent

*

ESSAY

Jaap van der Bent
Van spelen met taal naar taalspelen
De romans van David Markson

Yves Knockaert
Liedcompositie en poëzie in de negentiende eeuw
Muziek, poëzie en taal – 4

*

STATEMENTS
Salon des refusés

Yang kreeg vier brieven die aanvankelijk aan het dagblad De Morgen waren gericht, maar daar nooit zijn verschenen – om welke reden dan ook. Door de brieven op te nemen in de rubriek Statements, wil de redactie van Yang het desbetreffende dossier completeren en de lezer in staat stellen een eigen oordeel te vellen.

Ortwin de Graef

Dieter Lesage

Koenraad Geldof

Jan Roelans